Back to top

O nás

Považujeme za veľmi dôležité, aby ste sa ešte pred fotením dozvedeli kto vlastne sme. Preto dovoľte nám, aby sme sa niekoľkými slovami predstavili:

Ako v živote, tak aj v práci tvoríme jeden pár.

Vo všetkom sa vzájomne dopĺňame a robíme všetko pre to, aby sa v dôsledku našej činnosti zrodili také obrázky, na ktoré sa budete radi dívať aj po dlhých rokoch.

Silvia - grafička, manželka, matka

Ako grafička nášho tímu ja vyhladzujem vrásky, včarujem svetlo do očí a vnášam pravý štýl do Vašich fotografií. Tiež ja som tá, ktorá sa špecializuje na vyhotovenie hudobných slideshow a na grafickú úpravu nami ponúkaných fotokníh, ktoré sú medzi Vami také populárne. Osobitnú radosť mi robia počítačové dokončovacie práce, úprava a spracovanie každého jedného fotenia. Svoje vedomosti rozvíjam v prvom rade neustálim vzdelávaním sa a účasťou na zahraničných kurzoch.

Roland - fotograf, manžel, otec

V roku 2001 som úspešne absolvoval externé štúdium na New York Institute of Photography, v roku 2008 ako umelecký fotograf získal som titul AFIAP od Medzinárodnej federácie fotografického umenia v Paríži. Som členom Zväzu slovenských fotografov, Svetového zväzu maďarských umeleckých fotografov. O mojej doterajšej činnosti svedčia aj mnohé diplomy. Avšak najväčším uznaním pre mňa sú Vaše početné žiadosti o fotenia.

Vďaka našim pracovným metódam neustále rozširujeme naše portfólio, a okrem fotení svadieb radi uskutočníme aj štúdiové, rodinné fotenia, fotenia udalostí alebo aj produktov. Vždy máme na zreteli kvalitu, preto už dlhé roky pracujeme vyhradene so spoľahlivou, profesionálnou fototechnikou.

Naše práce Vám veľmi radi ukážeme v rámci osobného stretnutia pri voňavej káve, alebo aj pri pohári dobrého vína.