Back to top

O nás

Považujeme za veľmi dôležité, aby ste sa ešte pred fotením dozvedeli kto vlastne sme. Preto dovoľte nám, aby sme sa niekoľkými slovami predstavili:

Ako v živote, tak aj v práci tvoríme jeden pár.

Vo všetkom sa vzájomne dopĺňame a robíme všetko pre to, aby sa v dôsledku našej činnosti zrodili také obrázky, na ktoré sa budete radi dívať aj po dlhých rokoch.

Silvia - grafička, manželka, matka

Ako grafička nášho tímu ja vyhladzujem vrásky, včarujem svetlo do očí a vnášam pravý štýl do Vašich fotografií. Tiež ja som tá, ktorá sa špecializuje na vyhotovenie hudobných slideshow a na grafickú úpravu nami ponúkaných fotokníh, ktoré sú medzi Vami také populárne. Osobitnú radosť mi robia počítačové dokončovacie práce, úprava a spracovanie každého jedného fotenia. Svoje vedomosti rozvíjam v prvom rade neustálim vzdelávaním sa a účasťou na zahraničných kurzoch.

Roland - fotograf, manžel, otec

V roku 2001 som úspešne absolvoval externé štúdium na New York Institute of Photography, v roku 2008 ako umelecký fotograf získal som titul AFIAP od Medzinárodnej federácie fotografického umenia v Paríži. Som členom Svetového zväzu maďarských umeleckých fotografov. O mojej doterajšej činnosti svedčia aj mnohé diplomy. Avšak najväčším uznaním pre mňa sú Vaše početné žiadosti o fotenia.

Naše práce Vám veľmi radi ukážeme v rámci osobného stretnutia pri voňavej káve, alebo aj pri pohári dobrého vína.